ZLATA HARMONIKA LJUBEČNE 17.09.2023

RAZPIS in PRAVILNIK

Člen 1

Tekmovanje poteka v 9 kategorijah:

Pri izbiri kategorije upoštevajte datum finala, na dan katerega še morate biti stari kot določa kategorija katero ste izbrali.

Kategorija Junior – do 9 let
1.  kategorija: od 9 let – 11 let
2. kategorija: od 11 let – 13 let
3. kategorija: od 13 let – 15 let
4. kategorija: od 15 let – 17 let
5. kategorija: od 17 let – 20 let
6. kategorija: od 20 let – 25 let
7. kategorija: od 25 let – 50 let
Kategorija Veterani nad 50 let

Pri izbiri kategorije upoštevajte datum finala, na dan katerega še morate biti stari kot določa kategorija katero ste izbrali.

Člen 2

Tekmovanje v finalu poteka v dveh delih, razen za veterane in Juniorje, ki nastopijo samo enkrat.

Tekmovalci od 1 do 7 kategorije se predstavijo dvema komisijama, kateri ločeno ocenjujeta obvezno skladbo in venček slovenskih ljudskih skladb.

Člen 3

Finala se lahko udeležijo zgolj povabljeni tekmovalci, ki jih je izbrala strokovna komisija na predtekmovanjih.

 • HAJDINA, 11.9.2022
 • ŠKOCJAN NA DOLENJSKEM, 6.03.2023
 • TOPOLŠICA, 07.05.2023

Člen 4

Tekmovalec na tekmovanju zaigra eno od obveznih skladb po izbiri organizatorja.

Druga skladba mora biti ljudska ali venček ljudskih pesmi, ki ne sme vsebovati nosilnih dveh ljudskih skladb z izbirnega tekmovanja, zato je na prijavnici potrebno definirati, katere skladbe so v venčku.

JUNIORJI in VETERANI imajo prost program.

Izvajati morajo skladbi slovenskih avtorjev ali slovenske narodne skladbe.

Člen 5

OBVEZNE SKLADBE za posamezno kategorijo določi organizator.

Organizator določi dve skladbi za vsako kategorijo, izmed katerih si tekmovalec izbere eno po svoji izbiri.

Kategorija Starost Skladbe
Juniorji do 8,99 Prosti program
1. kategorija 9 – 10,99

Na Homcu   
( F. Delčnjak )

Spomin na Zurich 
( S. V. Avsenik )

2. kategorija 11 – 12,99

V slovo  
( R. Goličnik )

Titanik 
( L. Slak )

3. kategorija 13 – 14,99

Ples komarjev   
( N. Zajc )

Urhova nedelja 
( J. Lekše)

4. kategorija 15 – 16,99

S frajtonerco po svetu   
( P. Fink )

Najlepši spomin   
( B. Klavžar )

5. kategorija 17 – 20,99

Z Lenartom na izlet   
( K. Rošer )

Zapri oči   
( R. Smolnikar )

6. kategorija 21 – 24,99

Pod Šempolajem   
( Z. Lupinc )

Najlepše misli   
( Ž. Bregar )

7. kategorija 25 – 49,99

Dobro jutro   
( J. Burnik )

Zimske urice 
( F. Mihelič )

Veterani 50 in naprej Prosti program

Člen 6

Tekmovalec nastopi pred dvema komisijama.

Tekmovalca lahko spremljajo le njegovi spremljevalci ( starši, skrbniki… ) in mentor.

Zmagovalci skupin bodo na popoldanski prireditvi ob spremljavi ( basist in kitarist ) še enkrat zaigrali obvezno skladbo katera se ne ocenjuje. Glasbenika za spremljavo zagotovi ZHL.

Člen 7

Tekmovalce naprošamo, da prijavnico, ki mora poleg osebnih podatkov vsebovati še naslov skladb, avtorja skladbe, dolžino skladb ter ime in priimek učitelja oz. mentorja tekmovalca pošljete po elektronski pošti.

Organizator vse podatke skrbno hrani in uporablja zgolj za lastne potrebe.

Člen 8

Tekmovalec ne sme izvajati programa, ki ga je izvajal v preteklih petih letih v finalu za Zlato harmoniko Ljubečne in aktualnih predtekmovanjih.

Člen 9

Tekmovalni program skupno ne sme presegati časa obvezne skladbe in časa venčka narodnih v skupni dolžini 7 min.

Člen 10

Med samim tekmovanjem izvajalec prijavljenih skladb ne sme spreminjati. Zaporedje skladb določi organizator o katerem boste predhodno obveščeni.

Člen 11

Zaporedje tekmovanja po kategorijah določa organizator.

Člen 12

Vrstni red tekmovalcev se določi po abecednem redu njihovih priimkov.

Člen 13

Zaželjeno je, da tekmovalec nastopi v narodni noši okolja iz katerega prihaja, ni pa pogoj.

Člen 14

Strokovna komisija ocenjuje:

 1. izvirnost skladbe
 2. muzikalno inventivnost in domiselnost
 3. poustvarjanje ( dinamika, fraziranje, artikulacija, doslednost melodične in harmonične interpretacije, uporaba pravilnih harmonij )
 4. tehnično izvedbo
 5. umetniški vtis, nastop in odnos tekmovalca

Člen 15

Vsak član strokovne žirije ocenjuje s točkami od 85 – 100,  katere zajemajo vse prvine, ki so podane v členu 14.

Obvezna skladba je ovrednotena na 60% in venček na 40% odigranega nastopa.

Člen 16

Tekmovalci v finalu prejmejo zlate, srebrne in bronaste plakete ZLATE HARMONIKE LJUBEČNE.

Zlate plakete prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 95 – 100 točk.

Srebrne plakete prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 90 – 94,99 točk,

Bronaste plakete prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 85 – 89,99 točk,

Člen 17

Tekmovalec, ki prejme najvišje število točk prejme

pokal ZLATE HARMONIKE LJUBEČNE, naziv absolutnega zmagovalca ZHL in darilo sponzorja.

Plaketo AVGUSTA STANKA se podeli tistemu harmonikarju, ki po oceni komisije najbolj izvirno, domiselno in muzikalno izvede ljudsko skladbo ali venček ljudskih skladb.

Zmagovalci kategorij poleg plaket prejmejo tudi darilo sponzorja.

Člen 18

Na ZLATI HARMONIKI LJUBEČNE lahko posamezni tekmovalec zmaga največ trikrat.

Člen 19

Strokovna žirija bo diskvalificirala tekmovalca v naslednjih primerih:

 1. če skladba ni izvedena v normativih avtorjevega zapisa
 2. če tekmovalec igra priredbo
 3. če tekmovalec preseže dovoljeni čas igranja
 4. če se tekmovalec ne drži vrstnega reda tekmovanja
 5. če tekmovalec spreminja zaporedja skladb
 6. diskvalifikacija sledi tudi zaradi nepravilnih podatkov in če tekmovalec izvaja skladbe, s katerimi se je že predstavil na aktualnem predtekmovanju ali na finalnem tekmovanju v preteklem letu 
 7. tekmovalec je lahko diskvalificiran tudi zaradi neupoštevanj navodil organizatorja ali zaradi neprimernega vedenja

Člen 20

VETERANI tekmujejo v enem delu tekmovanja. Ocenjuje jih ena strokovna komisija po točkovnem sistemu kot je za ostale kategorije. Veterani prejmejo zlate, srebrne in bronaste plakete.

Nagrado NAJ GODEC prejme veteran z največjim številom točk strokovne komisije.

Člen 21

JUNIORJI tekmujejo v enem delu tekmovanja. Ocenjuje jih ena strokovna komisija po točkovnem sistemu kot je za ostale kategorije. Juniorji prejmejo zlate, srebrne in bronaste medalje.

Pokal NAJ JUNIOR prejme junior z največjim številom točk strokovne komisije.

Člen 22

Na tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne se lahko prijavijo samo tekmovalci, ki se s tem instrumentom ukvarjajo ljubiteljsko in neprofesionalno. Tekmovalci, kateri že poučujejo in katerim igranje na diatonično harmoniko predstavlja glavni vir dohodka, bodo diskvalificirani.

V primeru, da se vam na enem od predtekmovanj ne uspe kvalificirat v finale, to lahko poskusite le še na enem od razpisanih predtekmovanj.

Člen 23

Po opravljeni kvalifikaciji v finale je rok za prijave finalistov Zlate harmonike Ljubečne, 1.9.2023.

Prijavnice boste našli na spletni strani www.zh-ljubecna.si in FB zlataharmonikaljubecne.

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov zh.ljubecne@gmail.com. Poleg prijavnice pošljite tudi fotokopijo rojstnega lista ali osebnega dokumenta na katerem lahko preverimo resničnost napisanih podatkov.

Vsi, ki ste tekmovali v letu 2022 ne potrebujete pošiljati kopij dokumentov, saj vaše skrbno hranimo.

Ob prijavi je potrebno poravnati prijavnino v višini 50€, za juniorje in veterane pa 30€, katera se nakaže na transakcijski račun KD Ljubečna.

Podatki za nakazilo IBAN: SI56 6100 0001 3849 716,  KUD Ljubečna, Kocbekova cesta 45, 3202 Ljubečna.

Namen plačila: FINALE ZHL 2023 – PRIIMEK in IME TEKMOVALCA

Vstopnine za obiskovalce NI!

Pravilnik za ZLATO HARMONIKO LJUBEČNE je bil sprejet dne, 10.04.2023.

Predsednik ZH Ljubečna
Robert GOLIČNIK