Zgodovina

Kronologija Zlate harmonike Ljubečne

od leta 1981

Zlatih harmonik Ljubečne
0

Od leta 1981 se je odvilo že 41. prvenstev Zlata harmonika Ljubečne.

Več kot 2000 tekmovalcev
0

Od prve Zlate harmonike Ljubečne je na njen oder stopilo več kot 2000 harmonikarjev.

Zlata harmonika Ljubečne - Zgodovina

Zgodovina

1981
1. Zlata harmonika Ljubečne

Zmagovalec prve Zlate harmonike je bil Miro Klinc iz Liboj, 2. mesto je osvojil Brane Klavžar, 3. pa je bil najstarejši udeleženec, 80-letni Jože Marcen. Nastopilo je 26 harmonikarjev, organizatorji pa so bili gasilci in KS Ljubečna. Terezija Zabukovšek s Teharij je bila edina harmonikarka, iz Ljubljane pa je prišel Ivan Špoljak. V strokovni komisiji so bili Albert Završnik, Zoran Kolin, Marija Založnik, Vili Šumer in Štefan Žvižej.

1982
2. Zlata harmonika Ljubečne

Največ glasov strokovne komisije so dobili Miro KlincBrane Klavžar in Jože Bohorč, najmlajši udeleženec je bil 5-letni Janko Simončič iz Ljubljane, najstarejši pa 79-letni Miha Borin iz Jurkloštra. Organizator je bilo Kulturno umetniško društvo Ljubečna, pokrovitelja pa Novi tednik in Radio Celje. Na prireditvi je bilo 2000 obiskovalcev, nastopilo pa je 35 harmonikarjev. Ob koncu so vsi pod vodstvom Alberta Završnika zaigrali Mi se imamo radi. Prireditev je začel trio Šabec, nastopili pa so še Tamburaški orkester in Moški pevski zbor KUD Ljubečna ter Žveplometer Radia Celje. Nastopajoči so igrali največ skladbe Avsenika in Miheliča, nekateri pa so se predstavili celo z lastnimi melodijami.

1983
3. Zlata harmonika Ljubečne

Prvič so pripravili predtekmovanje, in sicer 3. septembra na Frankolovem. Finale je bilo na Ljubečni 4. septembra. Nagrajenih je bilo pet starejših harmonikarjev: Edi Goršič iz Celja, Ivan Komplet iz Dramelj, Jože Marcen s Frankolovega, Kamilo Zelič iz Zagrada in Ivan čepin s Prevalj na Koroškem. Med petnajstimi finalisti je zmagal Mitja Kapš, drugi je bil Sandi Majcen iz Socke, tretji Lenart Ciglar iz Javornikov, četrti Jože Bohorč iz Gorice pri Slivnici. Med nastopajočimi je iz najbolj oddaljenega kraja prišel Jakob Kovač iz Osilnice, edina harmonikarka pa je bila Štefka Škulj iz Ljubljane. “Razen treh starih godcev, ki so segli po melodije med koračnice z začetka stoletja, so na Ljubečni odmevale sodobnejše viže, nastale potem, ko je diatonika doživela svojo renesanso, ko se je izvila iz tekme s klavirko,« je med drugim v NT zapisal poročevalec Jure Krašovec.

1984
4. Zlata harmonika Ljubečne

Najstarejši udeleženec je bil 92-letni Ivan Čepin s Prevalj na Koroškem. Prvič so organizatorji uvedli nagrado občinstva z majoliko NT-RC, ki jo je dobil Jože Bohorč. Prireditev si je ogledalo 2000 ljudi, prvič pa so prišli tudi harmonikarji iz tujine. Ker organizatorji niso dobili avstrijske zastave, so jo nadomestili s štajersko rdeče, belo s črnim orlom v sredini, kar gostom ni bilo ravno všeč … Zmagovalec Zlate harmonike je že drugič postal Mitja Kapš iz Mengša.

1985
5. Zlata harmonika Ljubečne

O peti Zlati harmoniki je Novi tednik prvič poročal že na prvi strani, kjer je bila objavljena fotografija zmagovalca Vikija Ašiča ml. iz Celja. Zaigral je lastni skladbi, zmagovalni kipec pa mu je izročil dr. Matjaž Kmecl, predsednik Republiškega komiteja za kulturo. Po zapisu Nade Kumer je bilo na finalni prireditvi, ki je trajala štiri ure, okoli 3000 ljudi. Predtekmovanje je bilo na Frankolovem. V odmoru je igral dvakratni zmagovalec Miro Klinc, obiskovalce pa je navduševal Mito Trefalt. Nagrado občinstva je dobil Marjan Lipovšek iz Vojnika. Na desetih predtekmovanjih širom po Sloveniji je nastopilo 264 harmonikarjev. Zmagovalec Viki Ašič ml.: »Z zmago na Ljubečni se mi je spremenilo življenje, kajti vedel sem, da se bom zapisal glasbi. Ljubečna je zame največji mejnik v življenju.«

1986
6. Zlata harmonika Ljubečne

Spet si je prireditev ogledalo okoli dva tisoč ljudi, kot gosta pa sta v programu nastopila citrarja Tanja Zajc in Karli Gradišnik. Absolutni zmagovalec je postal Toni Sotošek, nagrado občinstva je že drugič osvojil Marjan Lipovšek, na novo uvedeno plaketo Avgusta Stanka pa je dobil Mitja Kapš iz Mengša.

1987
7. Zlata harmonika Ljubečne

»Frajtonarica močnejša od dežja« je v Novem tedniku zapisala Nada Kumer. Organizator je ob tekmovanju pripravil razstavo in posvet. Absolutni zmagovalec je postal Zoran Lupinc iz Trsta, najmlajši udeleženec pa je bil devetletni Toni Rajk iz Metlike, ki je dobil nagrado občinstva. Plaketo Avgusta Stanka je dobil Jože Bohorč. Komisiji je predsedoval znani radijec Marjan Kralj. V finalu je nastopilo 29 harmonikarjev. Podelili so tudi knjižne nagrade čZP Kmečki glas, ki so jih prejeli Toni Rajk, 82-letni Franc Štivan iz Murske Sobote in Ivan Komplet iz Dramelj, ki se je edini udeležil vseh sedmih zlatih harmonik.

1988
8. Zlata harmonika Ljubečne

Predstavili so prvi učbenik za diatonično harmoniko, s pomočjo nekaterih sodelavcev ga je pripravil Stanko Žagar, ki sicer živi v Nemčiji. Učbenik je založila Melodija Mengeš. Na razstavi proizvajalcev diatoničnih harmonik in starejših instrumentov je bila na prodaj tudi harmonika umrlega Avgusta Stanka, ki jo je pripeljala njegova hčerka. Sodeloval je tudi Danilo čadež, dolgoletni član imenitnega Slovenskega okteta, osebni prijatelj Avgusta Stanka: »Največja prednost Ljubečne je, da vrača med mlade slovensko ljudsko vižo, ki jo je z ljubeznijo in mojstrskim znanjem gojil prav Avgust Stanko.« Absolutni zmagovalec je že drugič postal Toni Sotošek, prav tako je že drugič zapored osvojil nagrado občinstva Toni Rajk iz Metlike. Plaketo Avgusta Stanka je dobil Zoran Zorko iz Laškega. Pripravili so tudi seminar, na katerem je sodelovalo petindvajset glasbenih strokovnjakov.

1989
9. Zlata harmonika Ljubečne

Plaketo Avgusta Stanka je dobil Hinko Sernc, ljudski godec s Šmartnega na Pohorju, absolutni zmagovalec je postal Zoran Zorko, občinstvo pa je izbralo dvanajstletnega Janeza Vodovnika iz Oplotnice. Na zaključni prireditvi je Tiberio Mauri iz Trsta predstavil novo Zupanovo diatonično harmoniko z registri. Na vseh predtekmovanjih je nastopilo 258 harmonikarjev, finale pa si je ogledalo okoli 2000 ljudi.

1990
10. Zlata harmonika Ljubečne

Zoran Zorko in Janez Vodovnik sta drugič zapored osvojila naslov absolutnega zmagovalca oz. nagrado občinstva, medtem ko je plaketo Avgusta Stanka dobil Domen Jevšenak s Stranic. V finalu je pred okoli 1400 gledalci nastopilo 31 harmonikarjev, ki je zaigralo 62 polk in valčkov. Peli so Kompolčani z Dragico Žvar. Nastopili so tudi trije gostje iz tujine: Peter Luzar iz Kanade, Vesna Žagar iz Nemčije in David Mezon iz Trsta. Na desetih predtekmovanjih jubilejne, desete Zlate harmonike, je nastopilo 270 tekmovalcev, 79 pa se jih je uvrstilo v prvič uvedeni polfinalni tekmovanji v Rogaški Slatini in Postojni. Organizatorji so pripravili razstavo izdelovalcev harmonik in posvet o igranju na frajtonarico.

1991
11. Zlata harmonika Ljubečne

V finalu na Ljubečni sta se neuradno srečali dve harmonikarski šoli: Tineta Lesjaka, ki je imel v finalu pet učencev, in Zorana Lupinca, ki je imel štiri. »Zmagala« je Lesjakova šola. Nastopil je tudi svetovni kralj orglic Andrej Blumauer, zaigrali so člani ansambla Slovenski fantje. Zmagovalec je postal Domen Jevšenak, nagrado občinstva je dobil Miha Debevec, plaketo Avgusta Stanka pa Vesna Žagar iz Nemčije. V finale se je uvrstilo 30 harmonikarjev, nastopilo jih je 26. Na prvi strani Novega tednika (5. septembra) je bila objavljena fotografija o najdenem krokodilu Krokiju, ki so ga po dolgotrajnem iskanju našli v zapuščeni mlaki na Ljubečni in vrnili v akvarij v Maribor, od koder jo je skrivnostno popihal. Kroki je bil v posebni stekleni posodi tudi gost na finalni prireditvi. Bil je atrakcija prireditve.

1992
12. Zlata harmonika Ljubečne

Pokal Zlate harmonike je že drugič osvojil Domen JevšenakMiha Debevec je ponovil uspeh pri občinstvu, Franc Rajgl z Veternika pa je bil dobitnik plakete Avgusta Stanka. Med spremljajočimi prireditvami so pripravili glasbeno delavnico za diatonično harmoniko, ki je potekala v celjski glasbeni šoli. Jasna Vidakovič, glasbena urednica Radia Slovenija in dolgoletna izredno pozorna spremljevalka in ocenjevalka Zlate harmonike: »Vso Zlato harmoniko Ljubečna ´92 smo posneli, kajti zanesljivo sodi v našo slovensko glasbeno zakladnico. Mislim, da v tehniki igranja sploh ni več mogoče napredovati. Mogoče bi morali iskati še več lastnih priredb, da se glasbeniki ne bi preveč držali znanih imen.« Izven konkurence so nastopili bavarski trio z Vesno Žagar in Marise Soyer z Nizozemske, ki je z igranjem na »frajtonarico« pokazala svoj izredni temperament.

1993
13. Zlata harmonika Ljubečne

V Novem tedniku smo zapisali, da ni več ljudskih godcev in da zmagujejo »šolani« otroci. V finale se je uvrstilo 34 harmonikarjev, nastopilo jih je 31. Najstarejši udeleženec Karlo Logar iz Sežane je imel 72 let. Nastopile so tri harmonikarke: Beti Bogataj iz Besnice, Mojca črešnar iz Oplotnice (članica Veselih Štajerk) in Tanja čretnik s Frankolovega. V predtekmovanjih je nastopilo več kot 400 harmonikarjev. V finalu so pripravili razstavo izdelovalcev harmonik, ki jih je v Sloveniji že več kot trideset. Zmagovalec je postal Peter Šmid iz Celja, občinstvo je izbralo Tanjo Čretnik, plaketo Avgusta Stanka pa je dobil Boštjan Kovše iz Vitanja, vsi trije pa so imeli izvrstne mentorje – Klavžarja, Lesjaka in Klinca.

1994
14. Zlata harmonika Ljubečne

V Novem tedniku smo zapisali, da ni več ljudskih godcev in da zmagujejo Štirinajsto srečanje na Ljubečni je bilo prvič uvrščeno v koledar kulturnih prireditev CIOFF pri UNESCO. V soboto je nastopilo 32 najboljših harmonikarjev s prejšnjih desetih predtekmovanj in dveh polfinal, v nedeljo pa so nastopili dobitniki zlatih plaket in peterica tujcev iz Nemčije, Avstrije, Italije in Francije za prvo Veliko nagrado Slovenije. Oba nasto pa so popestrili skupina z ljudskimi glasbili iz Francije in harmonikarji Stanka Mikole. Absolutni zmagovalec Zlate harmonike je bil Franci Rajgl iz Veternika, nagrado občinstva je dobil Robert Goter iz Velenja, plaketo Avgusta Stanka pa Aleksander Pacek iz Pristave pri Krškem. V nedeljo so nastopili za Veliko nagrado Ljubečne. Med člani je zmagal Gorazd Cekuta iz Novega mesta, med mladinci pa Aleksander Pacek, ki je neuradno postal tudi najboljši harmonikar Ljubečne 94. Velikega pokala za absolutnega zmagovalca Slovenije niso podelili, ker ni nihče izmed nastopajočih uspel zbrati zadostnega števila točk. Jasna Vidakovič: »Letos je bilo v celoti gledano igranje slabše kot prejšnja leta in vse do prihoda zadnjega izvajalca Aleksandra Packa sem mislila, da plakete Avgusta Stanka ne bomo podelili.« Prof. Bruno Ravnikar, slovenski delegat v CIOFF, kamor se je med štirimi slovenskimi mesti uvrstila tudi Slovenija: »Led je prebit in prepričan sem, da ima Ljubečna vse možnosti, da se kmalu uveljavi v svetovnem prostoru. Zanimanje za harmoniko v Sloveniji narašča, najboljši se zbirajo na Ljubečni in začeli bodo prihajati tudi tujci. Obetajo se lepi časi.«»šolani« otroci. V finale se je uvrstilo 34 harmonikarjev, nastopilo jih je 31. Najstarejši udeleženec Karlo Logar iz Sežane je imel 72 let. Nastopile so tri harmonikarke: Beti Bogataj iz Besnice, Mojca črešnar iz Oplotnice (članica Veselih Štajerk) in Tanja čretnik s Frankolovega. V predtekmovanjih je nastopilo več kot 400 harmonikarjev. V finalu so pripravili razstavo izdelovalcev harmonik, ki jih je v Sloveniji že več kot trideset. Zmagovalec je postal Peter Šmid iz Celja, občinstvo je izbralo Tanjo Čretnik, plaketo Avgusta Stanka pa je dobil Boštjan Kovše iz Vitanja, vsi trije pa so imeli izvrstne mentorje – Klavžarja, Lesjaka in Klinca.

1995
15. Zlata harmonika Ljubečne

Petnajsta Zlata harmonika je prvič trajala tri dni. V petek so začeli veterani, v soboto in nedeljo pa nadaljevali harmonikarji, tudi za Veliko nagrado Slovenije, ki jo je osvojil Domen Jevšenak. Ljudski godec leta je postal Hinko Sernc s Šmartnega na Pohorju. Sobotni večerni koncert ansambla Mira Klinca je zaradi dežja odpadel. Na desetih predtekmovanjih je nastopilo 422 harmonikarjev, 70 se jih je uvrstilo v dve polfinali in 26 v finale. Absolutni zmagovalec je postal Robert Kožar, nagrado občinstva je osvojila Bernarda Podlesnik z Ljubnega ob Savinji, plaketo Avgusta Stanka pa je dobil Tomaž Škrjanc. Osrednja osebnost v finalu je bil 88-letni ljudski godec Tonček Plut s sinom Slavkom iz Semiča v Beli krajini, nastopili pa sta tudi sestri Zdenka in Tonika Zajc iz Šentruperta nad Laškim. V Novem tedniku je bil objavljen komentar, zakaj je na Ljubečni vsako leto manj obiskovalcev in kaj bo treba storiti, da se bodo vrnili.

1996
16. Zlata harmonika Ljubečne

Poročilo v Novem tedniku se je začelo z naslovom »Zlati harmoniki manjka občinstvo«. Gost je bil svetovni kralj v igranju na orglice Andrej Blumauer. Na dvanajstih predtekmovanjih je nastopilo kar 473 harmonikarjev oziroma sto več kot leto prej. 32 se jih je uvrstilo v finale. Pokal Zlate harmonike je osvojil Robert Goličnik iz Topolšice, nagrado občinstva je dobil 14-letni Matjaž Kokalj z Gorenjske, plaketo Avgusta Stanka pa Darko Golec. Med štirinajstimi veterani je zmagal Jože Škrlj iz Ilirske Bistrice pred slepim Jakobom Ermencem iz Gornjega Grada. Najstarejši udeleženec je bil 85-letni Alojz Govekar iz Kranja, edina harmonikarka pa 78-letna Pepca Blejc iz Mengša. Posebni priznanji organizatorja sta dobila Albert Zaveršnik in Milan Brecl. Prvič je prireditev vodil Pavli Platovšek, novi predsednik KUD Ljubečna.

1997
17. Zlata harmonika Ljubečne

V finalu, ki je bilo 31. avgusta, je nastopilo 31 harmonikarjev. Na vseh dosedanjih predtekmovanjih za sedemnajst Zlatih harmonik je nastopilo 1348 harmonikarjev, letos 395. V finalu so nastopile tudi tri harmonikarke. Prvi del finala si je ogledala tudi Štefka Kučan, Milan Kučan (organizatorjem je poslal pozdravno pismo) pa je bil na srečanju Družina poje v Andražu. Navzoč je bil tudi župan MOC Jože Zimšek. V zabavnem delu programa sta nastopila brata Štrubej in ansambel Celjskih 5. Zlato harmoniko je osvojil Dejan Raj z Gorenjske, plaketo Avgusta Stanka Bernarda Podlesnik z Ljubnega ob Savinji in nagrado občinstva Stojan Imperl. Miro Magister je postal ljudski godec 97.

1998
18. Zlata harmonika Ljubečne

V desetih predtekmovanjih je nastopilo 396 harmonikarjev, pokal Zlate harmonike pa je prvič osvojil Primož Kelenc iz Gorišnice. Plaketo Avgusta Stanka je dobil trinajstletni Andraž Kamnar iz Ljubljane in majoliko NT-RC, kot nagrado občinstva, Janez Lekše iz Škocjana. Darij Kralj je postal ljudski godec. V finalu je zaigral tudi Egon Tavčer iz Trsta, letošnji absolutni prvak Italije v igranju na harmoniko. Najmlajši udeleženec je bil petletni Gregor Gramc iz Krškega, rojen 4. avgusta 1993. Za humor sta poskrbela Honza in Fonza.

1999
19. Zlata harmonika Ljubečne

Na enajstih predtekmovanjih je nastopilo 350 harmonikarjev, v finalu 25. Polfinali sta bili v Postojni in Gorišnici. Naj godec je postal Anton Špringer iz Novega mesta, najmlajši udeleženec v finalu pa je bil 12-letni Jure Ciber. Iz zamejstva je prišel Egon Tavčer iz Trsta. Ponovno je bil absolutno najboljši Primož Kelenc iz Gorišnice, uspeh pa je ponovil tudi Andraž Kamnar iz Ljubljane, ki je osvojil plaketo Avgusta Stanka. Občinstvo je izbralo Andreja Raka iz Brezij pri Mozirju. Posebne pozornosti je bil deležen Stanko Vrčkovnik iz Šoštanja, ki je manjkal samo na prvi Zlati harmoniki, ker zanjo enostavno ni vedel, udeležil pa se je vseh naslednjih. Po tekmovanju so nastopili humoristična skupina Alkotest (Darko Žvižej, Srečko Centrih in Živko Beškovnik) ter ansambel Celjskih 5. Prireditev si je ogledalo okoli 500 ljudi.

2000
20. Zlata harmonika Ljubečne

20. Zlato harmoniko je organizator prvič pripravil izven prizorišča pri gasilskem domu na Ljubečni, na prostoru pri novi in sodobni osnovni šoli. Prvič se je tudi zgodilo, da je dve najpomembnejši nagradi, nagrado absolutnega zmagovalca in plaketo Avgusta Stanka osvojil en tekmovalec, to je bil takrat 13-letni Jure Ciber iz Iga pri Ljubljani. Obe komisiji sta bili v svojo odločitev tako prepričani, da jima ni ostalo drugega, kot da nagradi podelita samo enemu tekmovalcu. Nagrado občinstva je dobila simpatična Neža Petek iz Podvolovjeka nad Lučami, danes članica ene najuglednejših ženskih glasbenih skupin v Sloveniji, ansambla Navihanke iz Laškega. Laskavi naslov godca leta med veterani pa je osvojil Jože Škrlj iz Ilirske Bistrice. Prvič je bil na zaključni prireditvi Zlate harmonike tudi župan MOC Bojan Šrot, v dopoldanskem delu pa je zaigral tudi dvakratni absolutni zmagovalec Zlate harmonike Miro Klinc iz Liboj, ki je prvič predstavil novo harmoniko znamke Frece. Prisoten je bil tudi Viki Ašič ml., absolutni zmagovalec leta 1985, ki je kot zastopnik avstrijske firme Muller predstavil njihove harmonike. Za jubilej so jih pri Mullerju izdelali dvajset, eno pa je dobil tudi zmagovalec. Prvič je v vlogi predsednika organizacijskega odbora nastopil Martin Grosek, ki je s sodelavci celotno prireditev zelo uspešno pripeljal do konca. V spremljevalnem programu so nastopili trobilni kvintet iz Liboj, godba Ljubečna, harmonikarski orkester Mikola, Vraja peč iz Socke in takrat 9-letni Aleš Stropnik iz Sp. Doliča pri Mestinju, ki se ni udeležil polfinala, pa mu je organizator kot odličnemu harmonikarju omogočil nastop v finalu izven konkurence. Kronist je v Novem tedniku tudi zapisal: »V bodoče na Ljubečni ne bo težko odlično pripraviti največje slovenske uradne harmonikarske prireditve, imenovane Zlata harmonika. Večji problem se pojavlja pred komisijo, kako bo ocenjevala vse boljše in izenačene harmonikarje. če kje, potem bo prav na tem področju potreben najbolj radikalen rez.«

2001
21. Zlata harmonika Ljubečne

21. Zlata harmonika, prva v novem tisočletju se je začela z ženskim zmagoslavjem, saj je Tina Bohak iz Orehove vasi postala prva ženska absolutna zmagovalka Zlate harmonike na Ljubečni. Nagrado občinstva je dobil Janez Lekše iz Škocjana, plaketo Avgusta Stanka odlični Dean Delguisto iz Portoroža, medtem ko je bil najboljši veteran Vinko Ušeničnik iz Zgornjih Bitenj. Najmlajša udeleženca sta bila 10-letna Nejc Saje iz Brusnic in Aleš Stropnik iz Zg. Doliča,oba pa sta osvojila zlato medaljo. Član strokovne komisije Albert Završnik je v Novem tedniku izjavil: “Mladi neverjetno hitro napredujejo in vprašanje je, kam vse to vodi. To ni samo srečanje na Ljubečni, ampak je Ljubečna vrh mnogih tekmovanj po Sloveniji, kjer je letos nastopilo 320 harmonikarjev.”

2002
22. Zlata harmonika Ljubečne

Janez Lekše iz Škocjana je po lanski nagradi občinstva tokrat postal absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečna 2002, Matic Ceglar je dobil plaketo Avgusta Stanka, nagrado občinstva pa Kristina Pahor. Najboljši veteran je bil Ciril Podkrižnik. 22. Zlata harmonika je potrdila, da je prava zakladnica talentov igranja na diatonično harmoniko. V revialnem delu so nastopili tudi trije harmonikarji Stanka Mikole, otroški pevski zbor oš Ljubečna, humorista Honza in Fonza ter lanskoletna absolutna zmagovalka Tina Bohak.

2003
23. Zlata harmonika Ljubečne

Na predtekmovanjih 23. Zlate harmonike je nastopilo 358 harmonikarjev. Znova je že drugič zapored postal absolutni zmagovalec Janez Lekše, nagrado občinstva je dobil Nejc Štalca iz Dolenje vasi, plaketo Avgusta Stanka pa Natalija Hočevar iz Ponikve pri Studencu, ki je isto leto na državnem tekmovanju harmonikark z diatonično harmoniko na gradu Rajhenburg nad Brestanico postala tudi državna prvakinja. Najboljši veteran je bil Ludvik Žiberna iz Sežane. Reportaža v Novem tedniku je bila objavljena z naslovom Ljubečna je za harmonikarje Evropa in s podnaslovom 23. Zlata harmonika Ljubečna 2003 je znova potrdila, da je kvalitetnejša od mnogih drugih domačih, predvsem pa tujih podobnih harmonikarskih srečanj.

2004
24. Zlata harmonika Ljubečne

V Novem tedniku je bila objavljena reportaža z naslovom Harmonikarski maraton na Ljubečni. Na vseh predtekmovanjih je nastopilo 417 harmonikarjev.
Prvič je postal absolutni zmagovalec Dejan Kušer iz Zgornje Rečice pri Laškem, plaketo Avgusta Stanka pa je za izjemno zaigrano skladbo z belokranjsko tematiko dobil Toni Pirnar iz Leskovca pri Krškem. Nagrado občinstva je dobila Tanja Župane iz Senovega, najboljši veteran ali ljudski godec pa je prvič postala ženska, Anka Podobnik iz Ljubljane. To je bil njen četrti nastop na Ljubečni, kjer je osvojila najprej dve bronasti medalji, nato srebro in lani še zlato. »Ne morem verjeti, da mi je to uspelo,« je hitela pripovedovati ob razglasitvi rezultatov, nato pa je predstavila svoj prvi CD, ki ga je pripravila z mentorjem Mirkom Šlibarjem. Izven konkurence v revialnem delu so nastopili glasbena skupina Navihanke in 67- letni Franc Selčan, ki se je po 60. letu začel učiti igranja na harmoniko pri mojstru Vikiju Ašiču st. iz Zagrada pri Celju.

2005
25. Zlata harmonika Ljubečne

Organizator je pripravil 12 predtekmovanj in prvič tri predfinalna tekmovanja pred finalom Ljubečne, 25. Zlate harmonike, ki je bila dva dni, in sicer 3. in 4. septembra pri osnovni šoli na Ljubečni. Na prvem izboru v Besnici na Gorenjskem je nastopilo kar 124 harmonikarjev!
V velikem finalu je nastopilo 40 harmonikarjev. Velik uspeh je dosegel Janez Lekše iz Škocjana, ki mu je kot prvemu harmonikarju na Zlati harmoniki uspel podvig, osvojitev vseh treh glavnih razpoložljivih nagrad. Janez Lekše je dobil nagrado občinstva leta 1998 in 2001, absolutni zmagovalec Zlate harmonike je postal leta 2002 in 2003, medtem ko je dobil nagrado Avgusta Stanka leta 2005! Ob tem je za svoje nastope dobil še več zlatih plaket in postal najuspešnejši harmonikar na Zlati harmoniki v vseh letih po osvojenih razpoložljivih najpomembnejših priznanjih. To je bilo zabeleženo tudi v reportaži v Novem tedniku pod naslovom Trojček harmonikarja Janeza Lekšeta, ki jo je napisal Tone Vrabl.
Prvi dan je bilo tekmovanje v avli OŠ Ljubečna in zvečer na prostoru ob osnovni šoli, kjer so igrali dobitniki bronastih in srebrnih plaket. Vreme je bilo slabo in skoraj nič obiskovalcev. Prireditev je bila zelo klavrna.
V nedeljo pa je sijalo toplo sonce in pred gasilskim domom na Ljubečni se je zbralo kar precej ljudi, čeprav mnogo manj, kot prva leta. Predsednik organizacijskega odbora je bil Martin Grosek. Nastopili so harmonikarji veterani, dobitniki zlatih plaket prejšnji dan in gostje. Absolutni zmagovalec je postal Dejan Raj iz Kranja, ki je laskavi naslov osvojil že leta 1997! Najboljši veteran je bil Anton Špringer iz Novega Mesta, ki je postal naj godec leta. Nagrado občinstva in majoliko NT&RC je dobil 12-letni Marija Veninšek iz Rečice ob Savinji, plaketo Avgusta Stanka pa Janez Lekše. V revijalnem delu so nastopili glasbena družina Ferme iz okolice Trojan, harmonikarji Tonija Sotoška, harmonikarji Francija Salobirja iz Dobja, župana in vnetega glasbenika, ki je več kot dvajset let imel tudi svoj narodno – zabavni ansambel ter odlična harmonikarja Domen Jevšenak iz Stranic in Dejan Kušer iz Zgornje Rečice pri Laškem. Prvih 25 srebrnih let Zlate harmonike je tako uspešno spravljenih v glasbeno zgodovino. Temelji so dobri za optimistično pričakovanje naslednjih 25 Zlatih harmonik. Za diatonično harmoniko je Ljubečna zakon in tega primata ji prav gotovo nihče še dolgo ne bo odvzel. Vsa zadeva je enostavno preveč dobro dodelana, da bi jo lahko prehiteli tisti, katerim so harmonikarska tekmovanja z vabljivimi nagradami zgolj zavesa za kasnejše veselično rajanje in denar.
Ob 30-letnici pa bi kazalo pripraviti srečanje vseh dosedanjih zmagovalcev in tudi ostalih dosedanjih udeležencev zlate harmonike ter nastop ansamblov, ki jih vodijo najboljši harmonikarji z Ljubečne. Lahko bi se srečale tudi vse ugledne harmonikarske šole s svojimi učenci in ansambli, ki jih vodijo najboljši harmonikarji z Ljubečne.
In zakaj ne bi z nekaj dobrimi tujci Ljubečna poskrbela za neuradno svetovno prvenstvo, ki ji ta naslov in organizacija v resnici tudi pripada, zdaj pa se s tem hvalijo le tujci, ki prirejajo tekmovanja sumljive kvalitete. Lahko bi se predstavili vsi slovenski uradni in neuradni proizvajalci harmonik in morda bi v dogovoru med organizatorji na posebnem večeru lahko nastopili najboljši z mnogih tekmovanj po Sloveniji. Takih in podobnih idej je še več, torej bo Zlata harmonika še dolgo živela. Če je preživela krizna leta že skoraj pozabljena diatonična harmonika ali frajtonarica, bo še dolgo živela tudi Zlata harmonika na Ljubečni.

2006
26. Zlata harmonika Ljubečne

Na predizborih je sodelovalo 409 harmonikarjev, v finalu jih je nastopilo 35 in 22 harmonikarjev veteranov. Drugič smo dobili dvojnega zmagovalca Zlate harmonike, to je bil Matjaž Poljanšek iz Kamnika, ki je postal absolutni zmagovalec in dobitnik plakete Avgusta Stanka. Poljanšek je tako ponovil uspeh Jureta Cibra iz leta 2000, ki je postal prvi dobitnik dveh glavnih nagrad. Ljubljenec občinstva je ponovno postal Matija Veninšek iz Rečice ob Savinji. Najboljši harmonikar veteran je bil Jože Dolenc iz Škofje Loke, kateremu je čestital 77- letni Jože Stepišnik iz Tomaža pri Ljubečni, to je tisti gospod, ki je leta 1981 na 1. Zlati harmoniki prvi stopil na oder in zaigral prvo melodijo. Leta 2006 je praznoval 50 let poroke z ženo Marijo in štirje otroci so mu za darilo kupili novo harmoniko, na katero je tudi na prireditvi odločno zaigral. Med posebnostmi smo zabeležili prvi nastop v finalu Zlate harmonike Jureta Zajca, vnuka žal pokojnega glasbenika in vodje popularnega ansambla Nika Zajca.

2007
27. Zlata harmonika Ljubečne

Organizator je izvedel dvanajst predtekmovanj, na katerih je nastopilo kar 439 harmonikarjev! V finalu jih je zaigralo 40 in 18 harmonikarjev veteranov. Gosta sta bila etno skupina Suha špaga iz Škofje Loke, v kateri je igral tudi Jože Dolenec, lanski zmagovalec pri harmonikarjih veteranih, in ansambel Mladi upi iz Šmarja pri Jelšah.
Velik uspeh je dosegel Matija Veninšek iz Rečice ob Savinji, ki je še tretjič zapored osvojil nagrado občinstva, kar pred tem ni uspelo nobenemu, poleg tega pa je postal še absolutni zmagovalec 27. Zlate harmonike. Plaketo Avgusta Stanka je dobil Matic Štavar iz Obrov.
Med veterani za ljudskega godca je že drugič zmagal Vinko Ušeničnik. Prvič mu je to uspelo leta 2001. Na Zlati harmoniki je nastopil že osemkrat in obljubil, da še pride, vendar po bronasto medaljo, ker edino te še nima v svoji zbirki z Ljubečne!
Strokovna komisija je razdelila po 12 zlatih, srebrnih in bronastih plaket.
Posebnosti 27. Zlate harmonike: najmlajše finalista sta bila 11-letna Gregor Sevčnikar iz Velenja in Alen Tilinger iz Šmartna v Rožni dolini, najstarejši udeleženec je bil 78-letni Franc Lukman, za zanimivost pa je poskrbel dvakratni absolutni zmagovalec Dejan Raj iz Kranja, ki je prišel ponovno, prvič zaradi starosti zaigral v 3. kategoriji ter dobil zlato plaketo!

2008
28. Zlata harmonika Ljubečne

Na dvanajstih predtekmovanjih je nastopilo 375 harmonikarjev, kar je precej manj kot leto prej. V finalu jih je zaigralo 36 in 16 veteranov. Absolutni zmagovalec je postal Nejc Pačnik, plaketo Avgusta Stanka pa je dobil Gregor Sevčnikar, oba iz Velenja, katerima je mentor odlični harmonikar in pedagog Robert Goter. Nagrado občinstva oz. NT&RC je dobil Anže Počkar iz Sežane. V komisiji so bili Tomaž Guček, Zmago Štih in Zoran Kolin ter za plaketo Avgusta Stanka Simona Močilnik in Smiljan Greif. Med veterani je zmagal Ivan Srpčič iz Cerkelj ob Krki, ki na Zlati harmoniki sodeluje od leta 2001. Prej je nastopal v 4. kategoriji, letos pa prvič med veterani in je takoj za uvod že zmagal. Pozna se mu, da je v dobri formi.
Posebnosti Zlate harmonike: med finalisti je nastopilo šest harmonikark in šest harmonikarjev s Celjskega, največ priredb za finaliste, 8, je napisal Toni Sotošek, ki je bil šestim harmonikarjem tudi mentor. Najstarejši, 75 let, je bil Vinko Ušeničnik, dvakratni dobitnik naslova ljudskega godca, Janez Lekše pa je na Zlati harmoniki nastopil že enajstič. Kljub študiju ne popušča in vedno najde čas, da pride med najboljše. Pohvalno. Po končanem tekmovanju je igral ansambel Bratov Avbreht.

2009
29. Zlata harmonika Ljubečne

Na enajstih predtekmovanjih je nastopilo 378 harmonikarjev. Drugič zapored je postal absolutni zmagovalec Nejc Pačnik iz Velenja, ki je dobil tudi nagrado občinstva, majoliko NT&RC. Plaketo Avgusta Stanka je dobil 14-letni Jaka Fidel s Knežaka, katerega mentor je Zoran Lupinc, absolutni zmagovalec Zlate harmonike 1987. Med šestnajstimi veterani je že drugič zapored osvojil naslov ljudskega godca Ivan Srpčič iz Cerkelj ob Krki.
V strokovni komisiji so bili Zoran Kolin, Tomaž Guček in Zmago Štih ter za plaketo Avgusta Stanka, Stanko Mikola.
Najstarejši udeleženec je bil 85 letni Alojz Jug iz Hoč, najmlajši pa 11-letni Anže Počkar iz Sežane.
V programu po uradnem delu so sodelovali ansambel Mateja Moguja z Ljubečne, ansambel Pepi s prijatelji iz Rimskih Toplic in Alojz Podvratnik iz Šmartnega ob Paki kot humorist Jodlar Lojz.
V napovedi za jubilejno, 30. Zlato harmoniko, je organizator obljubil nekaj novosti, med njimi tudi novo kategorijo za harmonikarje mlajše od 10 let.

2010
30. Zlata harmonika Ljubečne

V jubilejnem letu je priprave na 30. Zlato harmoniko na Ljubečni vodil predsednik organizacijskega odbora Janez Šabec s sodelavci. Pripravili so enajst predtekmovanj v Besnici na Gorenjskem, kjer je tako kot vsako leto nastopilo največ harmonikarjev 104, Jevnici (13), Nazarjah (18), Bodoncih (14), Marija Reki (25), Studencu (31), Babni gori (26), Gorišnici (15), Postojni (11), Ratežu (25) in na Ruški koči (45) ali skupaj 327 ter polfinali v Ilirski Bistrici in Bodoncih.
Tako kot zadnja leta je bilo tudi letos javno žrebanje številk nastopajočih v finalu. Tudi tokrat je bilo žrebanje med glasbeno oddajo Vrtiljak polk in valčkov na Radiu Celje, ki jo vse od začetka, 28. septembra 1993 ureja in vodi Tone Vrabl. Doslej se je vsak ponedeljek zvečer od 19. do 24. ure odvrtelo že 881 polk in valčkov, jubilejni, 900. pa se bo bo zavrtel prvi ponedeljek, 3. januarja v novem letu 2011! Pri letošnjem žrebanju sta sodelovala predsednik organizacijskega odbora 30. Zlate harmonike Janez Šabec in lanskoletni absolutni zmagovalec in nagrade NT&RC, Nejc Pačnik. V jubilejnem letu sta bila dva finalna dela: v petek, 27. avgusta so nastopili veterani in gostje, v soboto 28. avgusta pa je bil prvi nastop dopoldne v Kulturnem domu na Ljubečni, drugi nastop pa popoldne v revijalnem delu pred gasilskim domom Ljubečna. Absolutni zmagovalec 30. Zlate harmonike Ljubečne je postal Žan Bregar, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Jaka Fidel, nagrado občinstva pa Janez Lekše.

2011
31. Zlata harmonika Ljubečne

Zlata harmonika Ljubečne je v tem letu pridobila novo predtekmovanje v Laškem. Finale je bilo ponovno razdeljeno na dva dneva, in sicer 27. avgusta 2011 za veterane, ter 28. avgusta 2011 za ostale kategorije. V revijalnem delu je nastopil ansambel Golte in poskrbel za popestritev programa.
Absolutni zmagovalec 31. Zlate harmonike Ljubečne je postal Jani Pušnik, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Tomaž Boškin, nagrado občinstva pa Nejc Juhart.

2012
32. Zlata harmonika Ljubečne

Predtekmovanja so minila v znamenju zmanjšanega števila tekmovalcev. Finale je bilo ločeno za veterane in za ostale kategorije. Tekmovanje je v celoti potekalo v Kulturnem domu Ljubečna.
Absolutni zmagovalec 32. Zlate harmonike Ljubečne je postal Mitja Bukovec, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Jernej Zupan, nagrado občinstva pa Blaž Jamnikar Pukl.

2013
33. Zlata harmonika Ljubečne

Predtekmovanja so potekala po ustaljenem koledarju, vendar že drugo leto zapored z manjšim številom tekmovalcev. Na polfinalnih izborih opažamo zmanjšano število prisotnosti tistih, ki dobijo na predtekmovanju vstopnico za polfinale, a se le-tega ne udeležijo. Zopet smo združili nastop veteranov in nastop ostalih tekmovalcev in tekmovanje v celoti izpeljali v Kulturnem domu Ljubečna.
Absolutni zmagovalec 33. Zlate harmonike Ljubečne je postal Martin Golič, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Miha Grmek Seražin, nagrado občinstva pa Miran Vogrinec.

2014
34. Zlata harmonika Ljubečne

Organizatorji predtekmovanj, polfinalnih in finalnega tekmovanja smo bili zadovoljni s kvaliteto in številom tekmovalcev, ki so praktično na vedno višjem nivoju in z vedno več znanja pridejo na finalno tekmovanje. Smo pa dobili tudi novega dvojnega zmagovalca, ki je prejel plaketo Avgusta Stanka in naziv absolutnega zmagovalca hkrati, hkrati pa naj godca potrjenega iz prejšnjega tekmovanja. Absolutni zmagovalec 34. Zlate harmonike Ljubečne je postal Simon Vrbec, ki je osvojil tudi plaketo Avgusta Stanka, nagrado občinstva pa Gašper Laznik.

2015
35. Zlata harmonika Ljubečne

35. Zlata harmonika Ljubečne je minila v znamenju mladosti in vztrajnega dela, saj je postal absolutni zmagovalec Blaž Jamnikar Pukl, ki je že več let zapored nizal vedno boljše rezultate in si s tem priigral na harmoniki prvo mesto. Pri veteranih pa nas je g. Ivan Šekoranja razveselil s svojo izkušenostjo in z zelo lepim igranjem.  Nagrado občinstva je že drugo leto zapored osvojil Gašper Laznik, plaketa Avgusta Stanka pa prvič v zgodovini ni bila podeljena.

2017
37. Zlata harmonika Ljubečne

Absolutna zmagovalka 37. Zlate harmonike Ljubečne je postala Tjaša Lesjak, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Maksi Vinšek (tudi Naj godec), nagrado občinstva pa Žiga Kališnik.

2018
38. Zlata harmonika Ljubečne

Absolutna zmagovalka 38. Zlate harmonike Ljubečne je postala Tina Kalajžič, plaketo Avgusta Stanka je osvojil Jakob Štigl, nagrado občinstva Žiga Hriberšek,
Naj godec pa je postal Ervin Cmok.

Zgodovina Zlate harmonike Ljubečne